Bir Musevi bilgin civarı Peygamber’i anlayabilmek

10 Temmuz 2018 | Kategori: blog

          Nickiniz:   

Varsa Şifreniz: 

                  

Bir Musevi bilgin civarı Peygamber’i anlayabilmek

Hz. Peygamber (s.a.v.) Medine’ye gelince, her biri onu yakından tanışmak talep etti. Musevi bilginleri de bu meraklılar içindeydi. Tanınmış Musevi alimlerden birisi şu şekilde anlatıyor:
Onu tanışmak amaçlı yanına sokuldum. Yüzüne baktım. İnsana itimat verici iyi bir yüzü vardı. Bizzat kendime “bu yalancı yüzü olamaz” dedim. Yanına sokulup dinledim. İlk sözleri şöyleydi: “Selamı yaygınlaştırın, yiyecek yedirin. Akrabayı ziyaret edin. Gece her biri uykuda iken namaz kılın. Ve ardından da selametle cennete giriniz.”
Arkasından dolaştım. Zira O’nun iki kürek kemiği içinde Peygamberlik nişanı vardı. Onu görmeye çabalıyordum. Beni farklılık

etti. Benim görebileceğim civarı gömleğini açtı ve heyecan ediyorsan bak buyurdu. Onun sırtındaki peygamberlik mührüne baktım. Sonsuzluk elçisine sonsuz salat ve merhaba olsun. Onun övülmesinden huzursuz meydana gelen, haset ve hınç erbabını gördüğümüzde Onu daha bir sürü anlatmamız gerektiğini anlıyoruz. Aklı ermeyen bu Peygamber düşmanları, Kuran-ı Kerim’deki her ayetin O’nun bildirilmesiyle bilindiğini hesap edemeyecek civarı mantık tutulmasına uğramışlardır. Yukarıda anlattığım Musevi bilginin binde biri civarı idrak ve ufukları olsaydı keşke.

Yorum Yapın