Cengiz Han’ın hazineleri Sabancı Müzesi’ne geliyor

14 Mayıs 2018 | Kategori: blog

          Nickiniz:   

Varsa Şifreniz: 

                  

Cengiz Han’ın hazineleri Sabancı Müzesi’ne geliyor

Amcası Sakıp Sabancı’nın kurduğu müzeyi dünyanın en mühim müzeleri arasına sokmaya personel Sabancı Holding Idare Heyeti Başkanı Güler Sabancı, benim düşünceme yönelik şimdiden bunu başarmış vaziyette. Güler Hanım öncesinde rahmetli Sakıp Sabancı’nın en kocaman hayalini gerçekleştirip, müzeyi 6 bin 500 metrekarelik galerisiyle hayat standartlarına taşımıştı. Ardından da Sakıp Bey’in 2. hayalini gerçekleştirip populer ressam Pablo Picasso’nun 135 yapıtını Sakıp Sabancı Müzesi’nde sergilemeyi başardı. Picasso’nun sergisinin akabinde da Fransızlar’ın dünyaca populer heykeltraşı Rodin’in yapıtlarını getirmişti. Rodin’in 49 eserinin bulunduğu ve 3 Eylül’e civarı aynı ritimde devam edecek sergi artık bitmeden Güler Hanım’ın yeniden olay meydana getirecek bir sergi amaçlı

girişimlere başladığını duydum. Güler Hanım bu defa, Moğol ğu’nun Hakanı Cengiz Han’ın hazinelerinin pe.indeymi..
Dünyanın sayılabilir hazinelerinden biri meydana gelen Cengiz Han hazinelerini Sakıp Sabancı Müzesi’nde sergilemek talep eden Güler Sabancı, müzenin müdürü Nazan Ölçer’e açık çek vermi.. Nazan Hanım da gereken görü.me ve anla.- maları inşa etmek üzere 15 zaman öncesinde Çin’e gitmi.. Çin ve Moğolistan’daki görü.meler pozitif geçmi. ve üstelik prensipte anla.maya varılmı. dahi. Üstelik kulağıma gelenlere yönelik sergi tarihi dahi belirlenmi.; 3 Aralık 2006. Güler Sabancı’nın çabalarıyla ba.arılan bu sergiler yardımıyla Sakıp Sabancı Müzesi’nin, yakında dünyaca populer müzelerle yarı.maya ba.layacağından eminim.

Yorum Yapın