Dünya yepyeni bir düzene geçiş dönemini yaşıyor

24 Şubat 2018 | Kategori: blog

          Nickiniz:   

Varsa Şifreniz: 

                  

Dünya yepyeni bir düzene geçiş dönemini yaşıyor

2’nci Hayat Savaşı ardından kurulan hayat düzeni şüphesiz bugünün dünyası amaçlı pek anlam taşımıyor.Amerikan-Sovyet nükleer dehşet balansı üstünde meydana gelen ve iki harika kuvvet dışındaki bütün ülkeleri uydu devletler konumuna sokan ilgisiz savaş tablosu, çoğalış hükümsüz oldu.Ama hemen de ABD BIRLEŞIK DEVLETLERI ile Rusya ve Çin’in farklı alanlarda karşın karşıya geldikleri, ateş gibi savaş dışı her çeşit mücadeleyi ve kaide dışılığı içerir bir yepyeni ilgisiz savaş var.
Burada darbeleri kışkırtmak, iç savaşları körüklemek, politik cinayetleri planlamak ve terörizmi destek vermek gibi davranışlar, her zaman görülen durumlar.2’nci Hayat Savaşı ertesinde kurulan ve yepyeni hayat düzeninde sulhu sağlaması amaçlanan Bm de, hiç tesiri olmayan bir diplomasi tiyatrosuna dönüştü.Güvenlik Konseyi’nin 5 azasının

sahip oldukları “Veto hakkı”, yepyeni ilgisiz savaşın tarafları aracılığıyla kullanılan ayrıcalıklar mananını taşıyor.
Bu tabloda geçiş çağının istikrarsızlıklarını ve kararsızlıklarını en kuvvetli şekilde hayatını sürdüren bölge bizim de içerisinde olduğumuz Ortadoğu’dur. Bu bölge 2’nci Hayat Savaşı sonrasındaki yepyeni hayat düzeninde tam anlamıyla yerini alamamışken, hemen de hem bir 1’inci Hayat Savaşı sonrasının hem bir de son dönemin sıkıntılarını yaşamaya başlamıştır. Bu vaziyetin Türkiye’ye yansıması ise terörizm halinde olmuştur.

Yorum Yapın