Gezi ruhu tutulması ndan “hendek ruhu tutulması”na

02 Mart 2018 | Kategori: blog

          Nickiniz:   

Varsa Şifreniz: 

                  

Gezi ruhu tutulması ndan “hendek ruhu tutulması”na

Felsefe sözlüğündeki kavramların Türkiye’nin sosyo-politik yaşamındaki gelişmelere ışık tutması alaka cazip bir vaziyet değil mi? Bu kavramlara misal olarak sözgelimi “Akıl tutulması”nı gösterebiliriz.”Akıl tutulması” kavramını felsefe sözlüklerine sokan birey Frankfurt Okulu filozoflarından Max Horkheimer’dir. Onun “Akıl Tutulması” (Eclipse of Reason) kitabında (Türkçesi Metis Yayınları’ndan çıkmıştı) bu kavramın tarihteki gelişmeleri ve bugüne yansımaları irdelenir.
Horkheimer insanlığın çağlar süresince düşüncesini kalıplaştıran gelişmeleri ele aldıktan ardından, bu dönemin

filozofları dahi standart düşünmeye başlamışken, hem bir çevrenin hem bir de ferdi çıkarlarının tesiri altındaki olağan kişilerin ilginç düşünmelerinin birçok olası olmadığını savunur.
Bu mantık tutulmasının bize yansımalarından biri de “Gezi ruhu tutulması” değil midir? Taksim’deki Seyahat Parkı’nda olayların başladığı 27 Mayıs 2013 gününe dönelim… Çevreci bir direniş biçiminde başlayan bu olaylar kısa zamanda farklı şehirlerde de başlatılmış, neticede sekiz sivil, iki zabıta yaşamını kaybetmiş ve 8100 birey de yaralanmıştı.

Yorum Yapın