Oryantalistlerden inanç öğrenmek

26 Haziran 2018 | Kategori: blog

          Nickiniz:   

Varsa Şifreniz: 

                  

Oryantalistlerden inanç öğrenmek

Bizim düşünürlerin ve bir takım ilahiyatçıların en fit noktası budur. Gayrimüslim düşünürlerin, İslam’la alakalı eleştirel bakışından etkilenip, bu görüşleri bizzat görüşleri benzeri takdim etmek. Bunu da objektif bakış açısı iddiasıyla savunuyorlar. Oryantalistlerden inanç öğreniyorlar. Onların fitnelerini İslam ümmeti aralarında yayıyorlar.
Öncelikle objektiflik ile akılla bakmak ve şartlanmışlık aralarında kritik bir farklılık meydana geldiğini bahsetmek gerekli. Bir dine mensup meydana gelen birey, ibadet eden bir birey ibadet ettiğine teslim olabilir. Bu teslimiyet olmadan mümin olamaz. Hemen ahiret, cennet, cehennem benzeri fizik ötesi âlemle alakalı Kur’ani beyanları onay etmeyen ibadet etmiş

olabilir mu? Burada objektiflik işlemini ne türlü işletecek. İman ettiği kitapta anlatılanı aklına soracak, aklı yok derse ibadet etmeyecek. Bunu da bilim insanı tavrıyla açıklama edecek.
İman etmekle mantık etmek, tefekkür etmek, şartlanmamak farklı şeylerdir. Aklı olmayanın dini de olmaz sözü; mantık hastaları amaçlı konulmuş bir kriter değil elbette.Ancak bizdeki imaj bu ölçekte mantıklı bir kopyacılık bile değildir. Körü körüne bir taklit var. Nasr ebu Zeyd, Ebu Reyye, Hasan Hanefi, Ferec Fude vb zevatın bir takım hususlardaki mantık tutulması fikirleri, Kur’an’a tarihsel bir pencereden bakışları, üstelik bir takım ayetlerden kuşku etmeleri, bir takım sahabe hakkındaki biyolojik çalışmaları hiçleyen ve iftira mahiyetindeki değerlendirmeleri bu ümmete mensup meydana gelen birer inanç âlimi niteliğiyle örtüşebilir mi?

Yorum Yapın