Peygamberimizin şefaatini kimler kabul etmiyor

04 Temmuz 2018 | Kategori: blog

          Nickiniz:   

Varsa Şifreniz: 

                  

Peygamberimizin şefaatini kimler kabul etmiyor

Hariciler ve Mutezile mezhebi Peygamberimiz’in (s.a.v.) şefaatini inkâr etmişlerdir.Mutezile’nin ileri gelenlerinden Ali Cubbai (Şerhu’l Usul, 688) bunu açıkça dile getirir. Mutezile olarak bilinen, ehlisünnet dışı meydana iştirak eden akımın da görüşü budur. Bildiğiniz benzeri ehlisünnet, bir mezhebin değil Kuran ve Sünnet’i asal meydan tüm hak mezheplerin evrensel adıdır.Mutezile’nin ya da şefaati inkâr eden mutezile kafalıların referans gösterdikleri tüm ayetler; müşriklere, kâfirlere ve putperestlere tapındıkları düzmece ilahların ahirette şefaatçi -fayda sağlayıcı- olmayacağını gösteren ayetlerdir.
Şefaatin negatif bağlamda kullanıldığı tüm ayetler istisnasız bu bağlamda kullanılmıştır. Başka Bir Deyişle bu ayetlerde şu şekilde denilmiştir: Ey putperestler, ey kâfirler, ey müşrikler; ahiret âleminde sizlere hiçbir şefaat yarar sağlamayacaktır.Tapındığınız düzmece ilahlar sizinle birlikte ateş yakıtı olacak.Çünkü şefaatin önce koşulu şudur: Fakat imanla can vermiş olanlara şefaat izini verilecektir. İşte belli bir süre ardından örneğini vereceğim ve onlara şefaat olmayacak şekildeki tüm ayetler bu imansızlar hakkındaki ayetlerdir.Bu ayetlerde reddedilen şefaat; müşriklerin ve kâfirlerin umduğu aracıların ve düzmece ilahların şefaatidir.

Yorum Yapın